Istoria taberei de pictură
Încurajaţi de rezultatele deosebite ale primei noastre organizări al unei tabere de pictură şi conştienţi fiind de imortanţa evenimentului, iniţiatorii am propus continuarea ei, şi încă înainte de terminare primului eveniment, am decis funcţionarea şi în viitor a taberelor: creînd prin acesta artiştilor -influenţaţi de priveliştea naturii-, condiţii materiale şi spirituale de lucru. Cei care sînt de acord cu scopurile noastre, şi ne ajută atăt materialiceşte cît şi spiritual, practic contribuie la crearea unor condiţii materiale, pentru a primi în tabăra noastră artişti plastici din zona Carpaţilor şi invitaţi din alte state europene.

Pînă în prezent au creat, în condiţii familiale cca. 70 de artişti de diverse vîrste şi concepţii artistice, din opt ţări, donînd organizaţiei în jur de trei sute de lucrări de artă, pentru colecţie.

Aceste donaţii ce reprezintă de fapt rezultatele practice, palpabile ale activităţii taberei se regăsesc în trei galerii: primul în cadrul Palatului Eparhiei Reformate Piatra-Craiului de la Oradea, al doilea la sediul UDMR Baia Sprie, iar al treilea a sediul UDMR Baia Mare. Din aceste tablouri am organizat pînă în prezent aproximativ 20 expoziţii în străinătate, iar în ţară în jur de 30.

În vederea popularizării Ars Poeticii şi a muncii noastre, am redactat şi editat trei cataloage.

Aproximativ de 7 ani, avem relaţii sistematice cu Şcoala veche de Pictură din Szentendre (Hu): organizăm schimburi de experienţă, întîlniri profesionale între artişti plastici şi invităm reciproc pictori la participarea taberelor noastre.

Tabăra noastră are şi un rol de atelier de creaţie spirituală: propovăduieşte istoria şcolii de picturi băimărene, scopurile sale, tradiţiile, rolul său de continuator şi cultivator al moştenirilor; deasemeni organizăm simpozioane legate de problemele artelor plastice contemporane, cu ajutorul specialiştilor recunoscuţi: cum ar fi scriitorul Czakó Gábor; istoricii de artă Boros Judit, Szücs György, Sümegi György, Jurecskó László, Pogány Gábor, Feledy Balázs, Keserű Katalin, Mezei Ottó, Banner Zoltán; arhitectul Makovecz Imre, istoricul de artă Jankovics Marcell; precum şi pictorii Somogyi Győző şi pictorul Véső Ágoston .

Activitatea am început-o la Tîrgu Lăpus, unde am funcţionat 4 ani, apoi în anul 2000, ne-am mutat la Baia Sprie. Precum ne apropiem spiritualiceşte de mari noştri precursori, aşa devenim mai strînşi fiziceşte de Baia Mare, căci Baia Sprie se găseşte abia la 10 km. de la „oraşul pictorilor”. Aici practic ne reîntoarcem, căci Baia Sprie a jucat un rol proeminent în istoria picturii băimărene, datorită ambianţei sale picturale, care a avut efecte asupra multor pictori renumiţi.

Asociaţia noastră în anul 2008, şi-a extins activitatea prin atragerea artiştilor fotografi, în urma căreia Grigorescu Mihai, Kerekes Zsóka şi Madarassy Zsolt în nenumărate fotografi de mare măiestrie, au imortalizat specificităţile oraşului Baia Sprie. Dintre fotografi, trebuie neapărat să amintim pe artistul deosebit Jean Tamás, şi portretele sale artistice ilustre. Altminteri, pe lîngă munca sa de organizator şi finanţator puternic, este şi autorul, alături de Véső Guszti, a majoritaţii hotărîtoare a materialelor fotografice ale Asociaţiei.

În vederea contracarării deselor probleme financiare, -ceea ce ne-a cauzat dese probleme de funcţionare a taberei- la iniţiativa şi sprijinul lui Jean Tamás am infiinţat Asociaţia pt. Cultura Băimăreană, ceea ce ne-a ajutat enorm materialiceşte, care apoi (din 2002) s-a transformat în Societatea Culturală de Artă Plastică.

În afara celor susamintite, am avut şi sponzorii permanenţi: Cons. Local al Municipiului Baia Mare, Consiliul Judeţean Maramureş, Fundaţia Communitas. Şi ajutor din străinătate: Fundaţia Illyés, respectiv continuatorul legal al acesteia: Fundaţia „Patria Mamă”, Fondul Cultural Naţional şi foarte semnificativa fundaţie japoneză: Academi Humana; care ne-a asigurat finanţare pe 10 ani,- printre altele lor le datorăm şi finanţarea acestui site.

Datorită realizărilor mereu mai preţioase al Taberei, renumele acesteia a crescut, şi a început să atragă şi sponzori locali. Astfel avem plăcerea de a beneficia de ajutorul sistematic al domnilor directori Blaskó István şi Schneider László.

În sfîrşit, dar nu în ultimul rînd, avem norocul la sprijinul moral şi material ai lui Tőkés László, care este oaspetele permanent şi susţinătorul sistematic al taberei.

Activitatea şi realizările noastre nu sînt în zadar, căci sînt recunoscute atît în ţară, căt şi în străinătate. În anul 2002, în calitatea noastră de continuatori ai tradiţiilor picturale băimărene am fost laureaţi ai premiului Succesiunea Maghiară, iar în 2004 cu premiul În slujba binelui obşteşc.

În activitatea noastră de 15 ani, nu creaţiile le considerăm rezultatul maxim, ci mai degrabă exemplul de urmat în păstrarea tradiţiilor culturale valoroase.

Pretindem perfecţiunea în toate ramurile culturii, fiindcă prin arta adevărată omul se îmbogăţeşte spiritual, devine mai bun iar prin arta adevărată putem găsi calea spre Dumnezeu.

De altfel cultura în perioada globalizării, începe să devină o forţă din ce în ce mai puternică de păstrare a identităţii naţionale, a naţiunilor, iar prin cumularea valorilor proprii, contribuie la îmbogăţirea culturii, multicolorităţii paneuropene.

În regiunea noastră mai rar avem asemenea performanţe culturale cu efect asupra Europei, cum este şi pictura băimăreană. Tocmai din acest motiv, trebuie să facem totul pentru a păstra şi a valorifica aceste tradiţii valoroase. Asta este şi scopul nostru, pentru acesta vă cerem ajutorul D.voastră.

Cu multă stimă,
Véső Ágoston
Láposi tájat vázlatozó művészek, 1997
(nagyításhoz kattints a képre)
Hollosy nyomdokán, rögtönzött műterem
(nagyításhoz kattints a képre)
Művészek a Şurdeşti templomnál
(nagyításhoz kattints a képre)
Bráda Tibor munka közben
(nagyításhoz kattints a képre)
Pécsi kiállításmegynitó
(nagyításhoz kattints a képre)
Dunaszerdahelyi megnyitó, 2006
(nagyításhoz kattints a képre)
honlapterv: PINTER VISUAL